Privacy Statement

De antwoorden die u ons verstrekt zullen als vertrouwelijk worden behandeld. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden anoniem verwerkt in het onderzoeksrapport. U heeft het recht ons op elk moment in het onderzoek of daarna te vragen de vastgelegde gegevens geheel of gedeeltelijk te laten verwijderen. Voor zover mogelijk en praktisch uitvoerbaar zullen wij zo’n verzoek uitvoeren. Wij maken in zeer beperkte mate gebruik van cookies en andere soortgelijke hulpmiddelen voor kwaliteitscontrole, validatie en het voorkomen van dubbele ondervraging. Wij detecteren automatisch uw browsertype om de vragenlijst zo goed mogelijk op uw software af te stemmen. We doen geen andere onzichtbare verwerking van data van uw computer. Onze website is voorzien van veiligheidsmaatregelen om verlies, misbruik en wijziging van deze door ons beheerde informatie te beschermen. Slechts een beperkt aantal medewerkers heeft toegang tot de informatie die u ons verstrekt. Mocht u nog vragen hebben over dit onderzoek dan kunt u contact met ons opnemen via info@entopic.com.